نام شرکت : اديم سرير سران کد ملی :
نام مدیر عامل : دکتر نخجوانی کد عضویت : 77 تاریخ عضویت : 1389/05/04
وضعیت :   نوع شرکت : سهامی خاص   وب سایت :
تلفن شرکت : 026-36101015 تلفن دفتر مرکزی : ایمیل :
آدرس شرکت : , ,
آدرس دفتر : , ,
کار گروه مربوطه : هوانوردی عمومی
حوزه فعالیت : توليد چرم طبيعي و روكش چرمي صندلي استاندارد هواپيما و خودرو
محصولات :