نام شرکت : فراز گستر ققنوس کد ملی :
نام مدیر عامل : اصغر حسنی درآبادی کد عضویت : تاریخ عضویت : 1395/03/10
وضعیت :   نوع شرکت : سهامی خاص   وب سایت :
تلفن شرکت : تلفن دفتر مرکزی : 22497032 ایمیل : info@QOQNOOS.CO
آدرس شرکت : , ,
آدرس دفتر : , ,
کار گروه مربوطه : خدمات فنی و قطعه سازی
حوزه فعالیت : طراحی ، ساخت، مهندسی معکوس، کنترل کیفی (آزمون های غیر مخرب) و تعمیر و تعمیرات اساسی کلیه قطعات صنعتی هوایی و زمینی
محصولات :