نام شرکت : شرکت مهندسی، تعمیر و نگهداری هواپیما (هماتک) کد ملی :
نام مدیر عامل : محمد نایب پاشایی کد عضویت : تاریخ عضویت : 1395/03/10
وضعیت :   نوع شرکت : سهامی خاص   وب سایت :
تلفن شرکت : 44672475-7 تلفن دفتر مرکزی : ایمیل : mpashaee@yahoo.com
آدرس شرکت : , ,
آدرس دفتر : , ,
کار گروه مربوطه : تعمیر و نگهداری هواپیما
حوزه فعالیت : تعمیر ونگهداری هواپیما و قطعات مربوطه مطابق استانداردهای تعیین شده- برنامه ریزی و کنترا تولید و تدوین دستوزالعمل های تعمیر ونگهداری- انجام امور و فعالیتهای مهندسی هواپیما
محصولات :