نام شرکت : توسعه هوانوردی پارس (پادکو) کد ملی :
نام مدیر عامل : هادی غلامی کد عضویت : تاریخ عضویت : 90/08/05
وضعیت :   نوع شرکت : سهامی خاص   وب سایت :
تلفن شرکت : 44651353 تلفن دفتر مرکزی : ایمیل : info@padco.co
آدرس شرکت : , ,
آدرس دفتر : , ,
کار گروه مربوطه : هوانوردی عمومی
حوزه فعالیت : ایجاد و توسعه زیرساخت­های فرودگاهی و مراکز هوانوردی عمومی، طراحی و تامین وسایل مورد نیاز هواپیماها و وسایل پرنده، آموزش فنی و تعمیرات در بخش های بال و بدنه و موتور
محصولات :