اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران
English
<div style='padding:10px; font-family:tahoma; font-size:8pt; width:auto; line-height:22px; direction:rtl;'><span style='display:inline-block;font-weight:bold;'>اتحادیه صنایع هوایی و فضایی ایران</span><br />آدرس:اکباتان فاز 1– بلوار شهيد نفيسی- ساختمان تيراژه- همکف  واحد1</div>


آدرس: تهران - شهرک اکباتان - فاز 1 - بلوار شهيد نفيسی - ساختمان تيراژه - همکف  واحد یک (1)
 
تلفن: 44672038- 44672160  دورنگار: 44672174
کد پستی: 1393764733

Powerd by Sorush Afzar Iranain | Designed by eseneal!

کلیه حقوق این تارنما محفوظ و متعلق به اتحادیه می باشد.